Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение за влязло в сила решение по административно дело 14.12.2021 Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че с влязло в законна сила на 26.11.2021 г. Решение № 342/09.11.2021 г. по административно дело № 484/2021 г., постановено от Административен съд - Велико Търново, е обявена за нищожна Наредбата за единен режим на зоните за ползване и застрояване на селскостопански постройки за отглеждане на домашни животни на територията на Община Лясковец.   Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец

Решение № 342/09.11.2021 г. по административно дело № 484/2021 г., по описа на Административен съд - Велико Търново