Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Справка за постъпилите предложения и възражения във връзка с проекта на решение за приемане на План-сметка за приходите и разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на община Лясковец през 2022 г. 21.12.2021 Справка за постъпилите предложения и възражения във връзка с проекта на решение за приемане на План-сметка за приходите и разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на община Лясковец през 2022 г.

Справка за постъпилите предложения и възражения във връзка с проекта на решение за приемане на План-сметка за приходите и разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на община Лясковец през 2022 г.