Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за изменение на заповед във връзка с разпределение на масивите за ползване за стопанската 2022-2023 г. 01.03.2023 Заповед №497 / 28.02.2023 г. за изменение на Заповед №2359 / 23.11.2022 г. за определяне на имотите с начин на трайно ползване „полски път” в землището на гр. Лясковец, попадащи в масивите за ползване.

Заповед №497 / 28.02.2023 г.