Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение за върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет - Лясковец. 02.03.2023 Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че със Заповед № ОА04-1731/23.02.2023 г. на Областен управител на област Велико Търново е върнато за ново обсъждане Решение № 529 по Протокол № 67 от 15.02.2023 г. на Общински съвет - Лясковец.   Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец