Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно формирование 52480 - София за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина 31.03.2023 Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед № РД-364/22.03.2023 г. на командира на Командване за логистична поддръжка са обявени 4 (четири) вакантни длъжности за войници във военно формирование (в. ф.) 52480 - София за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. В съответствие с приложение № 1 и № 2 към заповед № ОХ-665/12.07.2022 г. на министъра на отбраната, размерът на месечното възнаграждение е не по-малък от 1 219,00 лв. Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 или ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Конкурсът ще се проведе във в. ф. 52480 - София в периода от 03.05.2023 г. до 05.05.2023 г. и включва: изпит по физическа подготовка, изпит-тест за обща култура и събеседване. Съгласно чл. 48, т. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България - при равен бал, на по-предно място се класира кандидатът, изпълняващ служба в доброволния резерв. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документи - 21.04.2023 г. Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Лясковец, партер и на телефони: 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

Обява