Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина 07.07.2023 1. Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №3РД-497 / 21.06.2023 г. на командира на Съвместното командване на силите е разкрита процедура за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина на 27 (двадесет и седем) длъжности за войници във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите (СКС) при следния разчет: - за в. ф. 22980 - София: 14 (четиринадесет) длъжности; - за в. ф. 52210 - Банкя: 1 (една) длъжност; - за в. ф. 28860 - Горна Малина: 12 (дванадесет) длъжности. 2. Кандидатите за назначаване на вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 и ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ). 3. Конкурсът ще се проведе от 21.08.2023 г. до 25.08.2023 г. във военно формирование 28860 - Горна Малина и включва: изпит за определяне на физическата годност, тест за проверка на общата култура и събеседване. 4. В съответствие със заповед №ОХ-665 / 12.07.2022 г. на министъра на отбраната, размерът на основното месечно възнаграждение е не по-малък от 1219.00 лв. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документи - 28.07.2023 г. Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Лясковец, партер и на телефони: 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

Обява