Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение за извършване на дезинсекция срещу комари в община Лясковец 20.07.2023 Съобщение за извършване на дезинсекция срещу комари в община Лясковец Община Лясковец съобщава, че ще извърши дезинсекция срещу комари в гр. Лясковец и съставните села. Опушването срещу комари ще се извърши във вечерните часове от 21:00 часа до 24:00 часа, при подходящи метеорологични условия от “Дезинфекционна станция БГ“ ООД гр. София, както следва: 1. на 20 юли (четвъртък) 2023 г. в гр. Лясковец, с. Джулюница, с. Козаревец, с. Добри дял; 2. на 21 юли (петък) 2023 г. в с. Драгижево и с. Мерданя. Препаратите са безвредни за хора и животни. По време на обработката от 21.00 часа до 24.00 часа, се препоръчва: - гражданите да затворят прозорците на жилищата си; - собствениците на пчелни семейства да затворят кошерите. Обработката ще се осъществи с помощта на подвижен многофункционален генератор за влажна дезинсекция от ново поколение, монтиран на високо проходим автомобил, предназначен за мащабни аерозолни обработки.