Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Местно предприятие представи проект за осигуряване на нови работни места 02.08.2023 На 1-ви август 2023 в залата на Община Лясковец се проведе информационно събитие във връзка със стартирал проект „Създаване на работни места в Община Лясковец“ на предприятие „Румопласт-94“ ООД. Проектът се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 36 400 €, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Като резултат от стартирането на проекта са създадени три работни места за трайно безработни хора, като две от тях са в производството, а едно в администрацията на предприятието. Проектът осигурява менторство и обучение на новозаетите лица и е с продължителност 16 месеца - до края на април 2024 г. Финансовият механизъм на ЕИП включва приноса на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за изграждането на по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа. Той има две основни цели: намаляване на социалните и икономически неравенства в Европа и укрепване на двустранните връзки между държавите донори и 15 държави в Централна и Източна Европа и Балтийския регион.