Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за провеждане на конкурс за заемането на длъжност за военен оркестрант във военния духов оркестър на Съвместното командване на специалните операции 20.11.2023 Офис за военен отчет в Община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-952 / 02.11.2023 г. на министъра на отбраната е разкрита процедура по обявяване на 1 (една) длъжност за сержант - оркестрант във военния духов оркестър на военно формирование 56100 - Пловдив. Същата следва да се заеме от лице завършило граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Конкурсът ще се проведе на 10.01.2024 г. и 11.01.2024 г. и включва: изпит по музикален инструмент, изпит по физическа подготовка, изпит-тест за обща култура и събеседване. Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени за часа, датата и мястото на явяване за участие в конкурса и извършване на оценка на психологичната им пригодност. Кандидатите за вакантната длъжност е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 и ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документи: 01.12.2023 г. Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Лясковец, партер и на телефони: 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

Обява