Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост 24.03.2014 Заповед № 414 / 24.03.2014 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост.

Заповед № 414 / 24.03.2014 г.