Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост 15.01.2015 Заповед №47 / 15.01.2015 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост с №000697, находящ се в землището на гр. Лясковец.

Заповед №47 / 15.01.2015 г.