Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за определяне на участника спечелил търга с явно наддаване за обект № 6, отдел 239, подотдел "д1" 16.02.2015 Заповед №178 / 16.02.2015 г. на кмета на община Лясковец за определяне на участника спечелил търга с явно наддаване за обект № 6, отдел 239, подотдел "д1".

Заповед №178 / 16.02.2015 г.