Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост 24.02.2015 Заповед №203 / 24.02.2015 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Лясковец.

Заповед №203 / 24.02.2015 г.