Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект частна общинска собственост 04.05.2015 Заповед №545 / 30.04.2015 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на обект частна общинска собственост, представляващ павилион - магазин за хранителни стоки, със застроена площ 57.00 кв.м, разположен в УПИ ХХІХ - за ЖС и магазини, в кв. 72 по ПУП на гр. Лясковец, при начална тръжна цена за месечен наем 337.08 лв.

Заповед №545 / 30.04.2015 г.