Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост 11.05.2015 Заповед №596 / 11.05.2015 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на имот частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Мерданя.

Заповед №596 / 11.05.2015 г.