Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот публична общинска собственост 21.05.2015 Заповед № 669 / 21.05.2015 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на имот публична общинска собственост, находящ се в гр. Лясковец.

Заповед № 669 / 21.05.2015 г.