Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост 26.05.2015 Заповед № 691 / 26.05.2015 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 стопански години, считано от стопанската 2015/2016 година на имот частна общинска собственост, представляващ имот № 017004 с площ 19.396 дка, находящ се в землището на гр. Лясковец.

Заповед № 691 / 26.05.2015 г.