Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост 17.06.2015 Заповед № 804 / 17.06.2015 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на част от имот публична общинска собственост, представляващ помещение, находящо се в сградата на Кметство Добри дял.

Заповед № 804 / 17.06.2015 г.