Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост 18.08.2015 Заповед № 1225 / 18.08.2015 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост, представляващи ниви, находящи се в землището на гр. Лясковец, местност "Томовото".

Заповед № 1225 /18.08.2015 г.