Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост 31.08.2015 Заповед №1292 / 28.08.2015 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 стопански години, считано от стопанската 2015 / 2016 г. на имоти частна общинска собственост №043021 и №052019 в землището на с. Мерданя.

Заповед №1292 / 28.08.2015 г.