Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост 12.09.2015 Заповед №1396 / 12.09.2015 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост.

Заповед №1396 / 12.09.2015 г.