Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за определяне на участника спечелил търга с явно наддаване за обект № 9, отдел 237 - "з" и отдел 239 - "д2" 25.09.2015 Заповед №1479 / 25.09.2015 г. на кмета на община Лясковец за определяне на участника спечелил търга с явно наддаване за обект № 9, отдел 237 - "з" и отдел 239 - "д2".

Заповед №1479 / 25.09.2015 г.