Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за определяне на участника спечелил търга с явно наддаване за обект № 10 (отдел 246 - и, отдел 265 - х) и обект № 11 (отдел 256 - у, отдел 257 - е1, отдел 271 - ю) на територията на Община Лясковец 22.12.2015 Заповед № 2158 / 22.12.2015 г. на кмета на Община Лясковец за определяне на участника спечелил търга с явно наддаване за обект № 10 (отдел 246 - и, отдел 265 - х) и обект № 11 (отдел 256 - у, отдел 257 - е1, отдел 271 - ю).

Заповед № 2158 / 22.12.2015 г.