Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост 18.01.2016 Заповед №140 / 18.01.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост с кадастрален номер №1231.

Заповед №140 / 18.01.2016 г.