Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от обект публична общинска собственост 22.01.2016 Заповед №158 / 21.01.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на част от обект публична общинска собственост, представляващ 144 кв.м от покривното пространство в административна сграда - Кметство Драгижево.

Заповед №158 / 21.01.2016 г.