Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за определяне на участника спечелил търга с явно наддаване за обект № 8 отдел 241 - м 19.02.2016 Заповед № 402 / 19.02.2016 г. за определяне на участника спечелил търга с явно наддаване за обект № 8 отдел 241 - м.

Заповед № 402 / 19.02.2016 г.