Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост 15.03.2016 Заповед № 571 / 15.03.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ УПИ XI в кв. 134 по ПУП - План за регулация на гр. Лясковец - Промишлена зона.

Заповед № 571 / 15.03.2016 г.