Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост 18.03.2016 Заповед № 591 / 18.03.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 стопански години, считано от стопанската 2016/2017 г., на имот частна общинска собственост № 041007 в землището на гр. Лясковец.

Заповед № 591 / 18.03.2016 г.