Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти частна общинска собственост 05.04.2016 Заповед № 675 / 01.04.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 стопански години, считано от стопанската 2016/2017 г., на имот частна общинска собственост № 075001 в землището на гр. Лясковец.

Заповед № 675 / 01.04.2016 г.