Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост 18.05.2016 Заповед № 911 / 18.05.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ сграда и навес към нея, изградени в имот №210004 частна държавна собственост, находящ се в землището на с. Козаревец.

Заповед № 911 / 18.05.2016 г.