Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на имот частна общинска собственост 18.05.2016 Заповед № 912 / 18.05.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 25 стопански години за създаване на трайни насаждения, считано от стопанската 2015 / 2016 година на имот частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Добри дял.

Заповед № 912 / 18.05.2016 г.