Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост 19.05.2016 Заповед № 917 / 18.05.2016 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост в кв. 18а по ПУП - План за регулация на с. Козаревец.

Заповед № 917 / 18.05.2016 г.