Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост 16.06.2016 Заповед №1042 / 16.06.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ УПИ XVII по ПУП-ПР на гр. Лясковец.

Заповед №1042 / 16.06.2016 г.