Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост 22.06.2016 Заповед №1091 / 21.06.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години, на имот частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Джулюница.

Заповед №1091 / 21.06.2016 г.