Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост 27.06.2016 Заповед №1133 / 27.06.2016 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от десет стопански години на имоти частна общинска собственост, находящи се в землищата на с. Добри дял и с. Джулюница.

Заповед №1133 / 27.06.2016 г.