Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост 12.08.2016 Заповед №1471 / 12.08.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от имот публична общинска собственост.

Заповед №1471 / 12.08.2016 г.