Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост 16.08.2016 Заповед №1494 / 15.08.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години, на част от имот частна общинска собственост. 

Заповед №1494 / 15.08.2016 г.