Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост 14.10.2016 Заповед №1880 / 12.10.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от десет стопански години, на имот частна общинска собственост, представляващ имот №291003, находящ се в местността "Чертовчица" по КВС на землището на гр. Лясковец.

Заповед №1880 / 12.10.2016 г.