Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение 21.12.2016 Заповед №2448 / 19.12.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на помещение (търговски обект) в сградата на Старото читалище, изградено в УПИ I, кв. 63 по ПУП на с. Козаревец.

Заповед №2448 / 19.12.2016 г.