Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост 23.01.2018 Заповед №275 / 23.01.2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на част от имот публична общинска собственост, представляващ помещение с площ 17.18 кв.м., (лекарски кабинет № 2) находящ се в сградата на Кметство с. Добри дял - Здравна служба, ет. 2.

Заповед №275 / 23.01.2018 г.