Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост 31.05.2018 Заповед №922 / 31.05.2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три стопански години на имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 37664.49.173.

Заповед №922 / 31.05.2018 г.