Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 240 / 27.12.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 20 от заседание
на ОбС, проведено на 27.12.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 240

ОТНОСНО: Програма за дейността на читалищата в община Лясковец за 2013 година.

На основание чл.17, ал.1, т.5 и чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.18, ал.1 и ал.2, т.8 и т.9 от Закона за закрила и развитие на културата и чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Утвърждава Програма за дейността на читалищата от община Лясковец за 2013 година.

ПРОГРАМА

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЧИТАЛИЩАТА
ОТ ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ - 2013 година

(приета с Решение № 240/27.12.2012 г. на Общински съвет – Лясковец)


НЧ „Напредък - 1870” гр.Лясковец
Председател - Иван Арабаджиев
Секретар - Христина Илиева

януари
Радиопредаване - „Класици на българската литература” - 150 години от рождението на Алеко Константинов, 135 години от рождението на Пейо Яворов.
срок: 13.01.2013 г.

февруари
Радиопредаване „Наука, фантастика и приключения”- 185 години от рождението на Жул Верн.
срок: 08.02.2013 г.
Трифон Зарезан. Конкурс за най-хубаво домашно вино. Участие на художествените колективи в поздравителен концерт.
срок: 13-14.02.2013 г.

март
Ден на любителското художествено творчество. Постановка „В гората” на Детско куклено студио „Пинокио”.
срок: 01.03.2013 г.
Концерт „Пролетно настроение”.
срок: 22.03.2013 г.

април
Детско шоу „В чудния свят на книгата” по повод Международния ден на детската книга.
срок: 02.04.2013 г.
Участие на Балетна школа „Ритъм” в Международния фестивал „Танцуваща река” гр.Русе
срок: 07.04.2013 г.
Радиопредаване по повод Световния ден на книгата - с участие на Литературен клуб „Вдъхновение” при НЧ „Напредък-1870”.
срок: 23.04.2013 г.
Празник на балета - Лясковец 2013.
срок: 26-27.04.2013 г.
Радиопредаване - „Вечното женско начало” - 120 години от рождението на Елисавета Багряна.
срок: 29.04.2013 г.
Участие на ВГ „Мелъди” в Национален конкурс „Короната на Търновград”.
срок: 04.2013 г.

май
Участие на Музея на гурбетчийското градинарство в Карвинг фестивал - „Лясковец – пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство 2013”.
срок: 10-13.05.2013 г.
Ден на библиотекаря – среща-коктейл.
срок: 11.05.2013 г.
Участие на ДВГ „Звънчета” в Националния детски фестивал „Смехоранчета” гр.Габрово.
срок: 18.05.2013 г.
Ден на славянската писменост и на българската просвета и култура. Участие на детските художествени колективи в празничния концерт.
срок: 24.05.2013 г.
Участие на Балетна школа „Ритъм” в Националния танцов конкурс за купа „Роза” гр.Казанлък.
срок: 26.05.2013 г.
Годишни концерти продукция на читалищните школи по изкуствата.
срок: 27-31.05.2013 г.

юни
Постановка на ДКС „Пинокио” в ЦДГ „Радост” - „В гората” по повод 1 юни.
срок: 01.06.2013 г.
Участие на Балетна школа „Ритъм” в Международния фестивал „С любов към танца” гр.Пловдив.
срок: 01-04.06.2013 г.
Представяне авторска стихосбирка на Вася Николова. Откриване самостоятелна изложба живопис на Десислава Цуцулова.
срок: 24-29.06.2013 г.

юли
Творчески лагер на Балетна школа „Ритъм”.
срок: 01-10.07.2013 г.

септември
Радиопредаване „Историята, пресътворена в художествена реалност”- 115 години от рождението на Димитър Талев.
срок: 01.09.2013 г.
Участие на Балетна школа „Ритъм” в Международния фестивал Макфолк „Ханиоти 2013”- Гърция.
срок: 25-30.09.2013 г.

октомври
Представяне на електронната страница на Музея на гурбетчийското градинарство.
срок: 01.10.2013 г.
Музикално-поетично радиопредаване с участието на Литературен клуб „Вдъхновение” и ДМШ.
срок: 01.10.2013 г.
Участие на състав „Бели ружи” в празника на старата градска песен „Мара Врачанка” гр.Враца.
срок: 12.10.2013 г.

ноември
Празничен концерт по повод Деня на народните будители.
срок: 01.11.2013 г.

декември
Коледен концерт.
срок: 21- 25.12.2013 г.
Концерт-спектакъл на Балетна школа „Ритъм” - „Коледа в библиотеката”.
срок: 25.12.2013 г.


НЧ „Пробуждане - 1896” с.Джулюница
Председател - Екатерина Москова
Секретар - Светлана Иванова

януари
Йордановден - водосвет и хвърляне на кръста в реката.
срок: 06.01.2013 г.
Бабинден - поздрав от ДВГ „Славейчета” в клуба на пенсионера.
срок: 21.01.2013 г.
Любимка на спорта.
срок: 01.2013 г.

март
Посрещане на баба Марта в ЦДГ „Сладкопойна чучулига” и в началните класове на ОУ „П.Р.Славейков”.
срок: 01.03.2013 г.
Тържествено честване на Националния празник.
срок: 03.03.2013 г.
Тодоровден – надбягване с коне и магарета с каруци.
срок: 23.03.2013 г.
Празник на буквите - Ние сме грамотни - 1 клас.
срок: 03.2013 г.

април
Седмица на детската книга - презентации на приказки, най-оригинални рисунки, викторина, състезание.
срок: 04.2013 г.
Детски конкурс за декорация на великденски яйца и рисунка на библейска тематика.
срок: 04.2013 г.

май
Ден на храбростта и празник на българската армия - поднасяне на цветя и венци на паметника на загиналите войни.
срок: 06.05.2013 г.
Празничен концерт по случай деня на славянската писменост и култура.
срок: 24.05.2013 г.
Областен конкурс за детска рисунка „Цоньо Калчев”.
срок: 30.05.2013 г.
Общински спортен празник на учениците.
срок: 30.05.2013 г.

юни
Детско мини шоу - Конкурс „Мини мис и мини мистър”.
срок: 01.06.2013 г.
Ден на Христо Ботев - витрина.
срок: 02.06.2013 г.

юли
Участие в кулинарен фестивал „Пъстра трапеза” с.Джулюница.
срок: 07.2013 г.

август
143 години от рождението на Цоню Калчев. Поднасяне на венци. Изложба от архивни рисунки от конкурси.
срок: 13.08.2013 г.

септември
Участие на ДВГ „Славейчета” и ТС „Палитра” във фолклорен фестивал.
срок: 09.2013 г.

ноември
Ден на народните будители. Честване на патронния празник на ОУ „П.Р.Славейков”.
срок: 01.11.2013 г.

декември
Коледен празник в с.Джулюница.
срок: 24.12.2013 г.


НЧ „Земеделец - 1899” с.Козаревец
Председател - Парашкев Парашкевов
Секретар - Йорданка Андреева

януари
Бабинден - общоселска забава. Радио-предаване за именниците.
срок: 21.01.2013 г.

февруари
Трифон Зарезан - Патронен празник на „Лозаро-винарско дружество”.
срок: 14.02.2013 г.
„По стъпките на Левски”- радиопредаване и витрина, посветени на обесването на Левски.
срок: 19.02.2013 г.

март
„Сръчни и добри”- инициатива за изработване на мартеници в Детска творческа работилница.
срок: 01.03.2013 г.
Ден на самодееца - среща на самодейци.
срок: 01.03.2013 г.
Тодоровден - традиционен празник.
срок: 23.03.2013 г.
Участие на театралната трупа в Празник на театъра - гр.Хисаря.
срок: 27.03.2013 г.

април
Ден на хумора и сатирата- седянка.
срок: 01.04.2013 г.
Премиера на театрална постановка сезон 2012-2013 г. - самодеен театрален колектив при НЧ „Земеделец-1899” с.Козаревец.
срок: 04.2013 г.
Седмица на детската книга - литературен час в библиотеката.
срок: 19.04.2013 г.

май
Участие на театралната трупа в Национален преглед на селският любителския театър с.Кортен - 2013 г.
срок: 05.2013 г.
Карвинг фестивал - „Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство”:
- Театрална постановка с битови мотиви- колектив възрастни;
- „Да се хванем на зелено”- кулинарни щандове с ястия от пролетни растения. На живо приготвяне на чорба от лапад, гостуващи танцови състави;
- Изложба „Назад към корена” – история в снимки на гурбетчийското градинарство;
- Мултимедийна презентация – „Градинарското гурбетчийство в Козаревец”.
срок: 05.2013 г.
Ден на победата над хитлерофашизма – тържествена панихида.
Детски спортни игри – по повод Деня на Европа.
срок: 09.05.2013 г.
Участие в Общински песен преглед – Драгижево.
срок: 21.05.2013 г.

юни
Гостувания на Самодейния театрален колектив на сцените на читалищата в община Лясковец.
срок: 06.2013 г.
Ден на детето – забавно детско утро.
срок: 01.06.2013 г.
Участие в Общински фестивал „Хайдушка песен” – Мерданя.
срок: 09.06.2013 г.

юли
176 години от рождението на В.Левски.
срок: 18.07.2013 г.
Подвързване на книги от членове на клуб „Млад приятел на книгата”.
срок: 07.2013 г.
Участие на ВГ „Мадост” в Общински празник „Песен, хумор и забава в Добри дял 2013”.
срок: 27.07.2013 г.
Участие в Национален кулинарен фестивал „Пъстра трапеза на гости на моя град” с.Джулюница.
срок: 07.2013 г.

август
Участие в Национален фолклорен фестивал „Фолклорен извор” с.Царевец 2013.
срок: 08.2013 г.

септември
„Ден на Кокошата чорба” – кулинарен празник с гости от всички населени места в общината.
срок: 09.2013 г.

октомври
Откриване на театрален сезон 2013-2014 г. – среща - разговор със самодейци към читалището.
срок: 10.2013 г.
Международен ден на възрастните хора-празничен концерт.
срок: 01.10.2013 г.
Традиционен общоселски събор.
срок: 14.10.2013 г.

ноември
Детска трупа за художествено слово – реализация на сценична изява.
срок: 1.11.2013 г.

декември
Коледуване – традиционен фолклорен обичай на коледарска група към читалището. Заснемане на обичая.
срок: 24.12.2013 г.
Коледно новогодишен детски празник. „Новогодишна история” – драматизация на детска приказка.
срок: 24.12.2013 г.


НЧ „Развитие - 1894” с.Драгижево
Председател - Мария Петрова
Секретар - Йорданка Димитрова

януари
135 години от рождението на Пейо Яворов.
срок: 01.01.2013 г.
165 години от рождението на Христо Ботев. Витрина.
срок: 06.01.2013 г.
150 години от рождението на Алеко Константинов. Витрина.
срок: 13.01.2013 г.
90 години от рождението на Ивайло Петров - витрина.
срок: 19.01.2013 г.
Възпроизвеждане на обичая Бабинден.
срок: 21.01.2013 г.

февруари
185 години от рождението на Жул Верн. Витрина.
срок: 08.02.2013 г.
Трифон Зарезан - общоселски празник.
срок: 14.02.2013 г.
140 години от обесването на Васил Левски - витрина.
срок: 19.02.2013 г.

март
Ден на самодееца - концерт. „Баба Марта бързала, мартенички вързала”- изложба.
срок: 01.03.2013 г.
135 години от подписването на Санстефанския мирен договор и Освобождението на България- витрина.
срок: 03.03.2013 г.
Ден на жената - изложба „Сръчни ръце”.
срок: 08.03.2013 г.
Пролетен концерт.
срок: 22.03.2013 г.

април
90 години от рождението на Радой Ралин - витрина.
срок: 22.04.2013 г.
Лазаруване.
срок: 27.04.2013 г.
120 години от рождението на Елисавета Багряна - витрина.
срок: 29.04.2013 г.

май
Празник на Европа - радиопредаване.
срок: 09.05.2013 г.
Празник на църквата „Св.Константин и Елена”.
Общински празник на песенното самодейно изкуство Драгижево 2013.
Изложба на плетива и бродерии.
срок: 21.05.2013 г.
Изложба рисунки по повод 24 май.
срок: 24.05.2013 г.
Участие на ВГ в Старопланински събор „Балкан фолк” 2013.

юни
Детски празник.
срок: 01.06.2013 г.
Ден на Ботев - тематична витрина.
срок: 02.06.2013 г.
Участие в Общински фестивал „Хайдушка песен”.
срок: 09.06.2013 г.
Участие в Петропавловски събор на народното творчество.
срок: 06.2013 г.
Участие в Балкански шампионат по фолклор - „Евро-фолк - Жива вода 2013” гр.Хисаря.
срок: 06.2013г.

юли
Лятна занималня - организиране на игри и занимания за деца и младежи.
срок: 07.2013 г.
Участие в Общински празник „Песен, хумор и забава в Добри дял - 2013”.
срок: 27.07.2013 г.
Участие в кулинарен фестивал „Пъстра трапеза” с.Джулюница.
срок: 07.2013 г.

август
Участие в Национален фолклорен фестивал „Фолклорен извор” с.Царевец.
срок: 08.2013 г.

септември
Участие в Общински кулинарен празник „Кокоша чорба” с.Козаревец.
срок: 09.2013 г.
115 години от рождението на Христо Смирненски - витрина.
срок: 17.09.2013 г.
Ден на Съединението - витрина.
срок: 06.09.2013 г.
105 години от Денят на независимостта - витрина.
срок: 22.09.2013 г.

октомври
Празник на възрастните хора.
срок: 01.10.2013 г.

ноември
Ден на народните будители - концерт.
срок: 01.11.2013 г.
180 години от рождението на Добри Войников.
срок: 22.11.2013 г.

декември
Коледно - новогодишна програма.
срок: 24.12.2013 г.


НЧ „П.Р.Славейков - 1903” с.Добри дял
Председател - Иванка Костова
Секретар - Веселина Събева

януари
Бабинден - традиционно отбелязване на празника.
срок: 21.01.2013 г.

февруари
Участие на ПГ „Еделвайс” на концерта, посветен на Трифон Зарезан в Лясковец.
срок: 14.02.2013 г.
Паметно табло в памет на 140 г. от обесването на Левски.
срок: 19.02.2013 г.

март
Ден на самодееца. Баба Марта.
срок: 01.03.2013 г.
Национален празник. Поднасяне на венци пред паметника в селото. Детски рецитал.
срок: 03.03.2013 г.
Радиопредаване и общоселски празник по повод 8 март.
срок: 08.03.2013 г.
Пролетен празник в читалището.
срок: 22.03.2013 г.

април
Лазаруване в селото.
срок: 27.04.2013 г.

май
110 годишен юбилей на НЧ ПП.Р.Славейков-1903” с.Добри дял:
- Премиера на постановка на театралната група при читалището;
срок: 10.05.2013 г.
Празничен концерт.
срок: 11.05.2013 г.
Участие в Старопланински събор „Балканфолк 2013” Велико Търново.
срок: 26.04 - 14.05.2013 г.
Участие в Общински преглед на песенното самодейно изкуство - с.Драгижево.
срок: 21.05.2013 г.

юни
Детско утро – празнична програма пред читалището.
срок: 01.06.2013 г.
Тържествено отбелязване на 2 юни- ден на Христо Ботев.
срок: 02.06.2013 г.
Участие на ПГ „Еделвайс” и ДВГ във фестивала „Хайдушка песен” с.Мерданя.
срок: 02.06.2013 г.
Участие на ПГ „Еделвайс” в Евро фолк гр.Хисаря.
срок: 06.2013 г.
Участие в Петропавловския събор на народното творчество.
срок: 06.2013 г.

юли
Общински празник на песенното и творческо изкуство „Песен, хумор и забава в Добри дял 2013”.
срок: 27.07.2013 г.

август
Включване в общоселски мероприятия по случай Събора на с.Добри дял.
срок: 15.08.2013 г.

септември
Радиопредаване по случай Деня на Съединението на България.
срок: 06.09.2013 г.
„На добър час, ученици” – организирана среща с деца в библиотеката.
срок: 13.09.2013 г.
Изготвяне на витрина по повод Деня на Независимостта на България.
срок: 20.09.2013 г.

октомври
Отбелязване деня на възрастните хора, на музиката и поезията.
срок: 01.10.2013 г.

ноември
Ден на будителите – радиопредаване.
срок: 01.11.2013 г.

декември
„Ние сме до вас, приятели” - Поздравителен адрес до Дружеството на инвалида в селото от местни самодейци.
срок: 03.12.2013 г.
Концертна празнична програма и коледуване.
срок: 25.12.2013 г.


НЧ „Развитие - 1902” с.Мерданя
Председател - Пламен Борисов
Секретар - Елена Георгиева

януари
Възпроизвеждане на обичая „Сурваки”.
срок: 01.01.2013 г.
165 години от рождението на Христо Ботев - витрина.
срок: 06.01.2013 г.
150 г. от рождението на Алеко Константинов; 135 г. от рождението на Пейо Яворов - витрина.
срок: 13.01.2013 г.
90 г. от рождението на Ивайло Петров - витрина.
срок: 19.01.2013 г.
Бабинден. Възпроизвеждане на обичая.
срок: 21.01.2013 г.

февруари
130 г. от рождението на Стоян Дринов - витрина.
срок: 03.02.2013 г.
125 г. от рождението на Людмил Стоянов - витрина.
срок: 06.02.2013 г.
Трифон Зарезан. Възпроизвеждане на обичая.
срок: 14.02.2013 г.
95 г. от рождението на Веселин Андреев - витрина.
срок: 16.02.2013 г.
Ден на спонтанните актове на доброта. Дарителска акция от селото за библиотеката.
срок: 17.02.2013 г.
140 г. от обесването на Васил Левски.
срок: 19.02.2013 г.
190 г. от рождението на Найден Геров – витрина.
срок: 23.02.2013 г.

март
Ден на самодееца. Творческа среща на самодейните състави.
срок: 01.03.2013 г.
Витрина и радиопредаване по повод 135 г. от Освобождението на България.
срок: 03.03.2013 г.
Международен ден на жената- витрина.
срок: 08.03.2013 г.

април
Ден на хумора и сатирата - витрина.
срок: 01.04.2013 г.
90 г. от рождението на Радой Ралин - витрина.
срок: 22.04.2013 г.
120 г. от рождението на Елисавета Багряна - витрина.
срок: 29.04.2013 г.
Лазаровден, Цветница. Възпроизвеждане на обичаите.
срок: 28.04.2013 г.

май
Ден на труда - витрина.
срок: 01.05.2013 г.
Великден – Концерт по случай празниците. Танцова забава.
срок: 05.05.2013 г.
150 г. от първото честване на празника на Светите братя Кирил и Методий - витрина и радиопредаване.
срок: 11.05.2013 г.
Участие на ЖНХ в „Балканфолк 2013” и „Еврофолк 2013” – В.Търново.
срок: 26.04 - 14.05.2013 г.
Участие в Общински преглед на песенното самодейно изкуство в с.Драгижево.
срок: 21.05.2013 г.
Ден на славянската писменост и култура - радиопредаване.
срок: 24.05.2013 г.
110 г. от рождението на Никола Фурнаджиев - витрина.
срок: 27.05.2013 г.

юни
„Детство мое” – Детски празник.
срок: 01.06.2013 г.
Трети фестивал „Хайдушка песен”.
срок: 09.06.2013 г.
90 г. от смъртта на Христо Смирненски.
срок: 18.06.2013 г.
Участие на ЖНХ в Еврофолк –Черно море 2013” – Приморско-Китен.
срок: 20.06 - 30.06.2013 г.
Участие на ЖНХ в Петропавловски събор.
срок: 06.2013 г.

юли
Участие на ЖНХ в „Пъстра трапеза” с.Джулюница.
срок: 07.2013 г.
160 г. от рождението на Стоян Ст. Заимов.
срок: 12.07.2013 г.
Участие в Общински празник „Песен, хумор и забава в с.Добри дял”.
срок: 27.07.2013 г.
80 г. от рождението на Дончо Цончев.
срок: 27.07.2013 г.
185 г. от рождението на Христо Данов.
срок: 27.07.2013 г.

септември
Участие в „Празник на кокошата чорба” с.Козаревец.
срок: 09.2013 г.
Участие в Ден на градинарската чорба - гр.Златарица.
срок: 09.2013 г.
115 г. от рождението на Димитър Талев - витрина.
срок: 01.09.2013 г.
195 г. от рождението на Димитър Стефанов Мутев - витрина.
срок: 04.09.2013 г.
185 г. от рождението на Йоаким Груев - витрина.
срок: 09.09.2013 г.
115 г. от рождението на Христо Смирненски.
срок: 17.09.2013 г.
170 г. от рождението на Георги Бенковски - витрина.
срок: 21.09.2013 г.
105 г. от провъзгласяването на независимостта на България - витрина и радиопредаване.
срок: 22.09.2013 г.
60 г. от рождението на Димитър Атанасов - витрина.
срок: 23.09.2013 г.

октомври
Ден на музиката и поезията – творческа среща със самодейните състави.
срок: 01.10.2013 г.
130 г. от рождението на Рачо Стоянов - витрина.
срок: 06.10.2013 г.
55 г. от смъртта на Ран Босилек - витрина.
срок: 08.10.2013 г.
175 г. от рождението на Марин Стоянов Дринов - витрина.
срок: 20.10.2013 г.
200 г. от смъртта на епископ Софроний Врачански - витрина.
срок: 22.10.2013 г.
Участие на ЖНХ в „С песните на Билчин юнак през вековете” гр. Гурково.
срок: 10.2013 г.

ноември
Ден на народните будители – предаване по РТВ.
срок: 01.11.2013 г.
180 г. от рождението на Добри Попов Войников ; 130 г. от рождението на Сирак Скитник ; 100 г. от рождението Асен Босев - витрина.
срок: 22.11.2013 г.

декември
145 г. от рождението на Димитър Т. Страшимиров - витрина.
срок: 20.12.2013 г.
Коледно - новогодишна програма.
срок: 25.12.2013 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/