Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 1 / 13.11.2023 Публикувано на 16.11.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 1
от заседание на ОбС, проведено на 13.11.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 1   ОТНОСНО: Избор на Председател на Общински съвет - Лясковец.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 3 и чл. 24, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл. 5, ал. 3, чл. 6, ал. 1 и чл. 7, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.   При кворум от 15 общински съветника и след получен резултат от проведено тайно гласуване - с 10 гласа „за”, Общински съвет Общински съвет   РЕШИ:   1. Избира за Председател на Общински съвет - Лясковец общинския съветник Сергей Христов Добрев, избрана от листата на Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /С. Добрев/