Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Сайтът на Община Лясковец е обновен 10.02.2011 Сайтът на Община Лясковец е обновен В рамките на дейностите по проект „Укрепване на капацитета на Община Лясковец за модерно, ефикасно и прозрачно местно самоуправление” бе завършено актуализирането и обновяването на интернет сайта на Община Лясковец. Освен подобрените интерфейс и функционалност на сайта, посетителите му могат да открият актуализирани и разширени материали във всички досега съществуващи раздели, както и добавени нови такива с допълнителна подробна информация относно характеристиката на общината и предоставяните от нейните звена услуги. Обновеният сайт вече предоставя и възможност за подаване на документи и искания за получаване на административни услуги on-line, чрез използване на Универсален електронен подпис (УЕП). С предлагания по този начин към момента набор от услуги, Община Лясковец стартира предоставянето на електронни услуги за своите клиенти. Екипът на общината ще работи за разширяване на обхвата на предлаганите от нея електронни услуги до пълно покриване на предоставяните от администрацията услуги за гражданите и бизнеса. Освен електронните услуги чрез използване на УЕП, сайтът позволява и достъп до деловодна справка, чрез която всеки гражданин може да направи проверка за състоянието на подадени от него различни видове документи. Новост на сайта представлява и структурираното представяне на актуалната информация в разделите Новини и Обяви, а обогатената функционалност включва и e-mail абонамент за електронното издание на информационния бюлетин на общината. Освен публикуваната подробна информация за контакти с общинска администрация и нейните звена, обновеният сайт предлага и вградени средства за подаване на сигнали за нередности и корупция. С всички тези нововъведения, Община Лясковец цели да улесни гражданите при ползването на услуги и комуникацията им с общинска администрация, както и да повиши прозрачността на местното самоуправление като цяло.