Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Община Лясковец реализира проект за „Личен асистент” 24.06.2011 По Проект „Подкрепа за достоен живот”, „Алтернативи”, Договор BG051РО001-5.2.09-0001-C0001, в община Лясковец са сключени 14 договора с лица за социалната услуга „Личен асистент”. Обслужват се потребителите от гр. Лясковец, с. Джулюница, с. Мерданя и с. Драгижево. Ползвателите на социалната услуга „Личен асистент” по Проекта са хора с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна грижа или обслужване, в т.ч. деца с трайни увреждания. На личните асистенти е осигурена заетост до 07.03.2012 г.

Община Лясковец реализира проект за „Личен асистент”