Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

СНЦ „МИГ - Лясковец - Стражица” стартира прием на документи за финансиране на малки проекти в конкурс „Панаир на добрите идеи” 28.06.2011 СНЦ „МИГ - Лясковец - Стражица” стартира прием на документи за финансиране на малки проекти в Конкурс „Панаир на добрите идеи”. Кандидатите, които желаят да участват с проектни предложения в настоящият конкурс за финансиране на малки проекти „Панаир на добрите идеи” за безвъзмездна финансова помощ, трябва да използват Формуляр за кандидатстване, приложен към Насоките за кандидатстване, публикувани на интернет-страницата сдружението: www.mig-zaedno.eu. За да получите документи за кандидатстване може да ни пишете на адрес: mig_zaedno@abv.bg или да се обадите на тел. 0878779101 - екип на МИГ. В конкурса за малки проекти ”Панаир на добрите идеи” ще бъде отпуснато безвъзмездно финансиране в общ размер на 50 000 лв., разпределени балансирано на територията на МИГ-Лясковец-Стражица. Крайният срок за получаване на проектните предложения е 10 юли 2011г., 17.00ч.

СНЦ „МИГ - Лясковец - Стражица” стартира прием на документи за финансиране на малки проекти в Конкурс „Панаир на добрите идеи”.