Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

СНЦ ”МИГ-Лясковец-Стражица” проведе конкурс за финансиране на малки проекти „Панаир на добрите идеи” 25.07.2011 СНЦ ”МИГ-Лясковец-Стражица” проведе Конкурс за финансиране на малки проекти „Панаир на добрите идеи”. Приключи внасянето на проектни предложения. Към момента са постъпили 27 проектни идеи, които се оценяват от независима Комисия. Предвижда се на 31 юли 2011г. в гр. Стражица да се проведе „Панаир на добрите идеи” . Само по себе си „Панаир на добрите идеи” е публично събитие с конкурсен характер, което ще събере, представи, избере и популяризира най-атрактивните, интересни и приложими малки проекти, които ще се съфинансират и изпълнят. Това е важно събитие, което създава и провокира конкурентна среда сред заинтересованите страни. Публичната презентация на всеки от 27-те проекта е нестандартна, високо идейна, неповторима и носеща в себе си иновативност, идентичност и убедителност. Идеята трябва да има широка обществена подкрепа, хората които кандидатстват трябва много да желаят проекта, да са убедени в постигането на добри резултати, да успеят да привлекат общностите на своя страна.

СНЦ ”МИГ-Лясковец-Стражица” проведе конкурс за финансиране на малки проекти „Панаир на добрите идеи”