Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Местната Инициативна Група „Лясковец - Стражица” 06.10.2011 Стратегията за местно развитие на територията на общините Лясковец и Стражица, която беше внесена на 30 Август миналата година в Министерство на земеделието и храните, е първата одобрена стратегия за област Велико Търново по Програмата за развитие на селските райони, която предвижда реализация на проекти в различни сектори – земеделие, бизнес, развитие на нови услуги и туристически атракции. Финансирането на стратегията е по мярка 41 „Прилагане на стратегиите за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. Бюджетът на Стратегията за местно развитие е в размер на 2 000 000 евро и трябва да бъде договорен за проекти в рамките на 2013 година. Разпределението на средствата ще се извършва с обявяване на конкурси по 11 избрани мерки от ПРСР, като МИГ „Лясковец – Стражица” ще играе ролята на местна разплащателна агенция. По този начин възможностите за финансиране ще бъдат достъпни за малките населени места, като средствата са ориентирани към подпомагане с проекти на малкия и среден бизнес, селското стопанство, гражданското общество, институциите, гражданите и общностите. Всички сектори и сфери на местното развитие ще имат възможност да кандидатстват и реализират свои идеи с бюджет по отделните мерки от 2 000 евро до 90 000 евро. Процесът по създаване на капацитет на територията на общините Лясковец и Стражица за прилагане на Стратегия за местно развитие започна през 2009г., когато беше реализиран проект за подготовка и създаване на Местна инициативна група като в него се включиха над 2000 активни представители на всички сектори, партньори и съмишленици. Дейността на МИГ е отговорно подкрепена от Община Лясковец и Община Стражица, осигурили финансовите и оперативни ресурси за създаване на МИГ в подготвителния етап. Членове на местната инициативна група са над 70 представители на бизнеса и селското стопанство, местната власт и гражданското общество от територията на двете общини, като председател на седемчленния Управителен съвет е Д-р Ивелина Гецова. Близо 2 години продължава активната дейност на МИГ на територията на малките населени места в общините Лясковец и Стражица чрез провеждане на срещи, обучения, комуникация, общи проекти и инициативи на над 500 активни участници. Общата цел на стратегията е да допринесе за устойчиво развитие и повишаване на качеството на живот на територията на МИГ Лясковец – Стражица, като за постигане на тази цел ще бъдат финансирани и реализирани близо 50 проекта, предназначени за общинските центрове и за 26-те села на територията на МИГ. Очаква се първите конкурси за финансиране на проекти по Стратегията за местно развитие да бъдат обявени през месец декември тази година. С одобрението на 4 милиона лева за реализация на Стратегията за местно развитие двете общински администрации и всички членове на Местната инициативна група доказаха още един път, че могат да използват пълноценно всички възможности на Европейските фондове за подпомагане на селските райони.

Местната Инициативна Група „Лясковец - Стражица”