Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Добрите идеи в действие - седмица на пилотни инициативипо проект „Панаир на добрите идеи” 07.10.2011 В седмицата между 12 и 18 октомври на територията на община Лясковец ще бъдат открити 7 обекта, финансирани по проект „Панаир на добрите идеи”, реализиран от СНЦ „МИГ Лясковец-Стражица”. Председателя на УС на сдружението в лицето на д-р Ивелина Гецова ще пререже лентите на първите 7 успешно реализирани малки проекта с основен акцент-гражданско участие и съпричастност към местното развитие. В процеса на реализацията на 7-те добри идеи в гр. Лясковец, с. Козаревец и с. Джулюница участваха над 200 доброволци. Реализираните проекти са на стойност над 30 000лв. и са за дейности, свързани с подобряване условията за спорт, отдих и творчество на децата и ученици. Всички проекти включват иновативен елемент, свързан с подхода на работа по изпълнение на дейностите-постигнати работещи партньорства, привлечени допълнително средства, мотивирани за участие граждани и креативно изпълнение. Всеки един от проектите бе подпомогнат от д-р Ивелина Гецова, Председател на УС на МИГ в процеса на реализирането на добрите идеи с допълнителни ресурси, с участие в оценката на проекти, с нестихващ ентусиазъм и грижа за всяко кътче в Лясковец. Осъщественият проект в училището на с.Джулюница деца и младежи вече спортуват фитнес на открито. В ЦДГ „Радост” младите таланти репетират и творят песни и танци на народите в съвременна и модерно оборудвана обстановка. Инициативната група „Ориентиране” трасира нов маршрут за провеждане на Републикански и Регионални състезания по ориентиране. В ЦДГ „Славейче” децата се обучават да опазват природата и да се хранят здравословно с произведени зеленчуци от собствената био-градинка. В село Козаревец земеделските производители ще продават своята реколта на нов и модерен зеленчуков базар. В ЦДГ „Пчелица” деца и родители спортуват в обновения спортен кът и в село Драгижево младите хора имат възможност да осмислят свободното си време в обновени зали и Клуб. „Добрите идеи в действие” доказаха на практика как активните граждани, подкрепени от местната власт и подпомогнати от Местната инициативна група могат да променят света, в който живеят.

Добрите идеи в действие - седмица на пилотни инициативипо проект „Панаир на добрите идеи”