Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Община Лясковец удостоена с награда на фондация „Зелена община” в категория „Проект за благоустройство на градската зелена система” 13.12.2011 Община Лясковец удостоена с награда на фондация „Зелена община” в категория „Проект за благоустройство на градската зелена система” На официална церемония организирана от фондация “Зелена община” на 12 Декември 2011 г. Община Лясковец получи приз „Зелена община” в категория „Проект за благоустройство на градската зелена система“ в конкурса за 2011 година. Престижната наградата бе получена лично от д-р Ивелина Гецова, Кмет на община Лясковец на официална церемония проведена в хотел „Кемпински Зографски”. Лично американския посланик Джеймс Уорлик приветства наградените общини с приза „Зелена община”, като подчерта ангажиментите на местните власти за реализация на проекти с отговорност към околната среда и грижа за бъдещите поколения. Инициативата се организира за шести път от фондация “Зелена община” и цели да популяризира и възпитава добрите практики в развитието на зелените системи на българските общини и въвеждането на модерни водо и енергоспестяващи технологии. В надпреварата тази година взеха участие над 40 общини от България. След оспорвана надпревара с останалите номинирани общини - Бургас, Русе, Батак, Горна Оряховица и Стара Загора, за победител в категория „Проект за благоустройство на градската зелена система“ бе избрана Община Лясковец. Признанието на община Лясковец бе дадено за реализацията на проект „Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец, чрез благоустрояване на обществени пространства”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013”. В рамките на проекта са реализирани дейности по рехабилитация на двата централни градски парка, реконструиран е площада на града, като е изградена пешеходна зона и обществена зона за отдих. Цялостната концепция на местната власт за развитие на зелената система на града се допълва и от допълнителните мерки за прилагане на водо и енергоефективни технологии. И в двата парка са изградени поливни системи които се захранват с естествени водоизточници. Друго предимство на проекта е акцента върху осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания, което превръща изградените зони за отдих в места, достъпни за хора с увреждания. Не на последно място чрез проекта се запазват съществуващите елементи на зелената система на града, като се дообогатяват с нови растителни и дървесни видове. С осъществяването на дейностите по проекта се цели създаване възможност за по-добро оформление и използване на парковото пространство на територията на град Лясковец. Също така допълнителен ефект от проекта е възможността паметниците на културата да бъдат в синхрон с изградената паркова среда на град Лясковец. С получаването на престижната награда Община Лясковец демонстрира на практика своята отговорност към развитието на зелената система на града, както и приоритета на местната власт за внедряването на зелени технологии, които да имат положителен ефект върху околната среда.

Община Лясковец удостоена с награда на фондация „Зелена община” в категория „Проект за благоустройство на градската зелена система”